Predstavitev

Vsakemu bolniku preko celostnega pristopa nudimo najprimernejšo in najučinkovitejšo obliko terapije. Osnova so različne manualne tehnike, ki jih po potrebi povezujemo z sodobnimi elektroterapevtskimi pristopi.

Če je potrebno v obravnavi uporabimo več različnih tehnik, ki se med seboj prepletajo. Glede na vaš odziv, program sproti prilagajamo.

Obravnavamo vse vrste obolenj in poškodb gibalnega sistema v akutni in kronični fazi. Naš pristop je individualen in strokoven. Verjamemo, da bomo ob vašem aktivnem sodelovanju našli učinkovito pot za zmanjšanje ali odpravo težav.Zaposleni

Marinka Zgonc, višja fizioterapevtka

Diplomirala sem na Višji šoli za zdravstvo – smer fizioterapija, leta 1986 in se zaposlila v Službi za medicinsko rehabilitacijo na UKC v Ljubljani.

Delo sem nadaljevala v Bolnici Trnovo in zatem v ZD Ceknica Področja ortopedije, travmatologije so mi bila najbližja in vedno v izziv. Zato sem znanje nadgrajevala na področju manualne terapije (Cyriax terapevt, PNF, terapija miofascilnih prožilnih točk, mullingan koncept, nevromuskularni taping..).

Vsakemu bolniku poskušam najti najprimernejšo in najučinkovitejšo obliko terapije. Veliko pozornosti namenjam terapevtskim nasvetom, kako si lahko pomagate, da so težave manjše ali da do obolenj ne bi prišlo.. V iskanju sem se naključno srečala tudi z Bownovo terapijo in opravila izobraževanje ter postala Bownov terapevt. Uvedla me je v svet celostne, nežne, individualne in učinkovite obravnave. Presenetilo me je spoznanje kakšne samoozdravitvene potenciale ima telo in potrebuje samo malo "nežne vzpodbude." Postala je nova odskočna deska v mojem razmišljanju in delu.

Moje obzorje se je širilo predvsem v celostnem pogledu. Udeležila sem še delavnic vaj za sproščanje napetosti,stresa in travme -TRE izobraževanja, male šole Feldenkrais in zatem izobraževanj EMMETT tehnike in postala terapevt emmett metode.

Nov korak pa sem naredila z AEQ klinične somatike. Daje mi novo dimenzijo razmišljana in dela, kar se opazi tudi na zadovoljstvu strank. Dopolnila je tisti mankajoči

element, ki sem ga iskala.

Zadovoljna sem, da pacienti poleg zmanjšanja bolečine in izboljšane funkcije čutijo zaupanje in so zadovoljni.

OPRAVLJENA PODIPLOMSKA IZOBRAŽEVANJA

 • Svetovalka zdravstvene vzgoje
 • Mentorica
 • Cyriax terapevtka
 • Bownova terapevtka
 • Miofascialne prožilne točke (osnovni in nadaljevalni)
 • terapevt po EMMETT metodi
 • mobilizacija po Mullinganu
 • Mala šola Feldenkrais
 • nevromuskularni taping (osnovni, nadaljevalni, šport)
 • Redna udeležba na osvežilnih tečajih iz področja ortopedije, travmatologije in elektroterapij ter simpozijih
 • učitelj AEQ metode 2. stopnje