ČAKALNA DOBA

1.Čakalna doba na delavni nalog

Ciljna čakalna doba za ZELO HITRO naročanje je predvidoma 14 dni, za HITRO 90 dni in za REDNO naročanje 180 dni.
Čakalna doba je odvisna od zasedbe kapacitet, ki so del pogodbe med zasebnikom in ZZZS.


2.čakalna doba za samoplačnike

Čakalna doba za samoplačnike: 14-21 dni.
Naročanje poteka po dogovoru izven ordinacijskega časa dogovorjenim v pogodbi z ZZZS.

Podatke o čakalnih dobah in ostale informacije v zvezi s čakalnimi dobami so dostopne na spletnih straneh:

NAROČANJE NA DELOVNI NALOG

OSEBNO

Z delovnim nalogom v dneh, ko ambulanta obratuje.

PO POŠTI

Pošljite delovni nalog z navadno pošto in priložite telefonsko številko.

POMEMBNO

Pacienti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predložijo delavni nalog:

- s stopnjo nujnosti zelo hitro : v 5 dneh po njeni izdaji

- s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji

V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.

PO TELEFONU ALI E-POŠTI:

Po telefonu ali e-pošti je možno pridobiti samo informativne podatke o naročanju in čakalnih dobah.

Lahko pa se preko telefona in e-pošte že naročeni pacienti prenaročite oz. opravičite svojo odsotnost.

Dosegljivi smo med 11.00 do 13.00 uro.V primeru, da bo fizioterapevtska ambulanta zaprta, vas bomo o tem obvestili preko spletne strani, telefonskega odzivnika in objav v čakalnici. Svetujemo pozorno sledenje obvestilom, ker bi vam lahko v času naše odsotnosti delovni nalog zapadel. Fizioterapija Marinka NE prevzema odgovornosti za zapadlost vašega delovnega naloga v času naše odsotnosti.

STORITVE NA DELOVNI NALOG ZDRAVNIKA

Kinezioterapija
 • terapevtske individualne vaje (za moč, koordinacijo,raztezne….)
 • meritve
Elektroterapija
 • protibolečinska terapija ( DDT, IF, TENS… )
 • ultrazvočna terapija ( UZ )
 • magnetoterapija
 • elektrostimulacija: za krepitev oslabljenih mišic in po poškodbi živcev
Trakcija-mehanska
Kineziotaping

STORITVE ZA SAMOPLAČNIKE

 • Manualna terapija po metodi Cyriax (določitev delavne diagnoze, mobilizacija sklepov, frikcijska masaža, individualne vaje).
 • Bownova terapija
 • Emmett
 • AEQ
 • Bioptron
 • Hitop
 • K laser
 • Magnetoterapija
 • Kineziološki taping
 • Masaža
 • Terapevtska s tehniko prožilnih točk (trigger point)

ODPOVED S TERAPIJE

V skladu s Zakonom o pacientovih pravicah vas obveščam o možnosti odpovedi termina:

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

SPREJEMANJE ON OBRAVNAVA PRITOŽB