AEQ metoda® in vaje nas na nevsiljiv, nežen način učijo spoznati in razumeti, kar smo v otroških letih že znali: gibati se mehko, s čim manj truda. Uči nas čutiti mišice, telo, gibanje, zavedanja počutja ta trenutek, kaj delamo, kam in koliko vlagamo energijo in čas.

AEQ vaje® so počasne, nežne, neboleče, predvsem pa zavestne. S pozornostjo opazujemo kako gib ali vajo izvedemo, koliko truda potrebujemo, katere mišice uporabljamo, opazujemo njihovo ravnovesje, je gib nelagoden, boleč ali gladek in prijeten. Pomembno je zaznavanje lastne pravilnosti izvedbe in harmonija giba. Ko opazujemo in ponavljamo gib, vedno bolj vemo, kje ne gre dobro, iščemo boljšo pot, popravljamo gib. Tako gibanje postaja bolj urejeno, jasno.

Gib postaja bolj učinkovit ter s tem bolj prijeten, zato ga z užitkom ponavljamo, kar AEQ metodo® loči  od večine terapij, kjer gibe ponavljamo z naporom ob bolečini in brez učenja, s čimer razvijemo odpor do vaj. Načrtno izvajan neboleč gib pripravi in zahteva zavest, da se ta bolje poveže s telesom. Tako se vedno bolj zavedamo ter razumemo dejansko stanje, kar zmanjšuje strah ter omogoča sprostitev zakrčenega telesa.

Glavni razlog vseh kroničnih bolečin je v pomankanju pozornosti do telesa. Premalo se mu posvečamo zaradi pomankanja časa, hitenja, poškodb, stresa. Svojo pozornost usmerjamo navzven, pozabljamo pa na lastno počutje, gibanje zavedanje in pomembnost sedanjega trenutka. Telo vedno manj spoštujemo in cenimo. Vedno manj vemo, kaj delamo. Možgani ne vedo več ali je mišica napeta, sproščena, kako se gibljemo, ker tega ne čutimo več. Tudi naše odločitve so avtomatične, naključne glede na izkušnje in doživete vzorce. Če postopoma, nezavedno izgubljamo sposobnost čutenja svojih gibov, naši gibi postajajo vedno bolj okorni in neelastični. Zjutraj se zbujamo trdi, namesto da bi bili spočiti po počitku. To je senzomotorna amnezija. Sčasoma se pojavi bolečina, ki nas/našo zavest opozarja na nered in težavo., da moramo nekaj narediti. Zaradi nerazumevanja dejanskih vzrokov in neustreznih informacij iz okolja, izberemo različne metode in pripomočke, ki so učinkoviti le za kratek čas. Če smo pragresivni in se borimo z bolečino (še bolj tečemo, gibamo, vadimo, uživamo analgetike), namesto da bi ji prisluhnili, telo svoje mišice še bolj zakrči in omeji gibanje, da ne povzroči še več škode. Gibamo se samo še zato, ker moramo in ne zato, ker uživamo in ker nas to veseli. Uporabljamo vedno več tehničnih pripomočkov, da zmoremo vsa dnevna opravila.

Pomembno pri bolečin je, da jo poslušamo, odvzamemo, kar je potrebno, upočasnimo in spoznamo, kaj delamo narobe. V osnovi potrebujemo le dober zavestni nadzor nad daljšanjem in krajšanjem mišic. Z AEQ vajami® mišice usmerjamo tako, da se telo in um povežeta in si pomagata. Povečamo pozornost, si vzamemo čas in opazujemo svoje gibanje, misli in čustva. Ustvarjamo vedno večji red, postajamo bolj učinkoviti. Ker vemo kaj delamo, kako smo, lažje spreminjamo gibanje invzorce. Tako je tudi bolečin in slabega počutja vedno manj, imamo pa več časa in energije.

Z vajami uspešno pomagamo pri kroničnih bolečinah:

  • degenerativnih spremembah sklepov
  • bolečini v hrbtenici
  • zamrznjrena rama / teniški komolec / karpalni kanal
  • tendinitisi

Marinka Zgonc, učiteljica AEQ metode® 2. stopnje.